Page 32 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 32

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 V případě rodičů s čistými příjmy v rozsahu 14 280 až 25 704 Kč měsíčně je podpora studenta mladšího 26 let na úrovni 2 767 Kč, tedy jen o něco málo nižší než v případě nejchudších rodin. Pokud však student dosáhne věku 26 let, klesá podpora na zanedbatelných 500 Kč měsíčně.
Většina rodin studentů má čisté příjmy nad 25 704 Kč a ty získávají na studenta do 26 let věku podporu ve výši 1 767 Kč měsíčně. Jde tedy spíše o podporu symbolickou, která nemá potenciál výrazněji ulevit na životních nákladech během studia. Nejchudších a chudých rodin typu uvedeného ve sloupcích (1), (2), (4) a (5) s vysokoškolákem však zřejmě bude malý podíl vdůsledku vysoké míry sociálně-ekonomické selektivity českého vzdělávacího systému. Neznámý podíl mladých lidí z těchto chudých poměrů však právě kvůli tomuto nedostatečnému materiálně-finančnímu zajištění na vysoké škole vůbec nestuduje.
30   30   31   32   33   34