Page 51 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 51

Finanční podpora vysokoškolských studentů v české republice: rekonstrukce systému nutná IDEA 2021
 Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR. Ján Palguta, srpen 2017 
Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera. Alena Bičáková, Štěpán Jurajda, Lucie Zapletalová, červenec 2017 
IDEA PRO VOLBY 2017, Nízké platy učitelů: hodně drahé šetření , Interaktivní aplikace studie . Daniel Münich, červen 2017
IDEA PRO VOLBY 2017, Příjmy seniorů – práce, nástupní důchody a jejich valorizace. Jiří Šatava, červen 2017 
Do direct subsidies stimulate new R&D output in firms? A comparison of IMPULS, TIP and ALFA programmes. Oleg Sidorkin, Martin Srholec, červen 2017 
IDEA PRO VOLBY 2017. Podpora rodin s dětmi: daně, dávky a veřejné služby. Klára Kalíšková, květen 2017 
Pod pokličkou Beallových seznamů. Vít Macháček, Martin Srholec, květen 2017  Přísnější tresty za vraždy? Vyhodnocení dopadů legislativního návrhu. Libor Dušek,
březen 2017 
Ženy a muži v českém výzkumu: publikační výkon, produktivita, spoluautorství a trendy.
Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, březen 2017  Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? Matthias Doepke, Fabian Kindermann,
překlad Ondřej Lukáš, Filip Pertold, únor 2017  2016
80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050. Lukáš Rečka, Milan Ščasný, prosinec 2016 
Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení? Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá, prosinec 2016 
Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS). Daniel Münich a Samuel Škoda, prosinec 2016 
Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho vyhodnocení. Jiří Šatava, prosinec 2016 
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity , příloha Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum
a vývoj ve firmách.  Ján Palguta, Martin Srholec, prosinec 2016
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice. Vít Macháček a Martin Srholec, listopad 2016 
49   49   50   51   52   53