Aktuálně

Co přinese reforma daní 2015?

Nová studie IDEA Co by od roku 2015 přinesla již schválená reforma poskytuje první a unikátní vyhodnocení dopadů reformy přímých daní, tedy daně z příjmů fyzických osob a pojistných odvodů, která byla Parlamentem schválena v roce 2011 a bez  intervence nové vlády po předčasných volbách automaticky vstoupí v účinnost od 1. ledna 2015. 

Průměrný živnostník by tak od roku 2015 zaplatil o 11 452 Kč ročně méně než dnes a zaměstnanec o 2 012 Kč méně.

Reforma by nejvíce snížila daně živnostníkům s příjmy nad 220 000 Kč ročně, tedy cca polovině živnostníků. V absolutních částkách by se jimi odváděné daně snížily v průměru od 4 367 Kč ročně (5. příjmový decil) do 45 919 Kč ročně (10. decil). V procentním vyjádření by se daňové zatížení těchto živnostníků snížilo nejčastěji o 4,4 procentní body, zatímco dnes se pohybuje mezi 24 a 32 procenty. Změna daňového zatížení se u živnostníků s nižšími příjmy značně liší a pohybuje se mezi +/- 5 procentními body.  Reforma by jen nepatrně snížila daňové zatížení většiny zaměstnanců. Radikálně by ale zvýšila daňové zatížení zaměstnanců s příjmy nad 1 242 000 Kč, a to v řádu stotisíců korun. Příjmy státního rozpočtu se sníží přibližně o 19 miliard Kč.

Studie Co by od roku 2015 přinesla již schválená reforma výzkumníků Libora Duška, Kláry Kalíškové a Daniela Municha ke stažení na webu IDEA.

 

IDEA Zpravodaj