IDEA je projekt Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009-2013: interaktivní tabulky

ŠTĚPÁN JURAJDA, STANISLAV KOZUBEK, DANIEL MÜNICH a SAMUEL ŠKODA

Text studie k prohlížení a ke stažení naleznete zde
KRÁTKÝ UŽIVATELSKÝ DOTAZNÍK

Na tomto webu si můžete zdarma vyhledat a srovnat potřebné informace o publikačním výkonu vědeckých pracovišť. Budeme rádi, když nám na úvod vyplníte krátký anonymní dotazník (4 otázky).


1) Co vás na tyto stránky přivádí?
(zaškrtněte vše relevantní)

Zájem o národní srovnání pracoviště kde působím
Obecný zájem o situaci v různých oborech
Obecný zájem o srovnání vysokých škol a Akademie věd ČR

Jiný zájem:

2) Kde je Vaše hlavní pracovní působiště?
(zaškrtněte jednu možnost)

Na soukromé vysoké škole
Na veřejné vysoké škole
Na pracovišti Akademie věd ČR
Ve výzkumné organizaci jiného typu
V nevýzkumné organizaci
Podnikatel
Jiné:

3) Zabývate se výzkumem?

Ano v oboru:
Ne

4) Zabýváte se řízením, koordinací či hodnocením výzkumné činnosti?

Ano
Ne

5) E-mailový kontakt na Vás, pokud chcete dostávat avíza o dalších službách (nepovinné):

DĚKUJEME ZA ODPOVĚDI. KLIKNUTÍM ZDE MŮŽETE VSTOUPIT DO INTERAKTIVNÍ APLIKACE.