Page 21 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 21

Přílohy Obrázek 8 – Ilustrační obrázek prostoru výzkumu Tabulka 2 – Test náhodnosti rozdělení do psychologické intervence   Celý vzorek Věk 33,82 Česká národnost 0,93 Svobodný 0,20 Má děti 0,54 Vzdělání 2,67 Větší než průměrný příjem 0,53 Majetková 0,42 Násilná 0,39 Distribuce OPL 0,15 Ekonomická 0,12 Sexuální 0,04 Jiná 0,14 Kontrolní skupina 32,86 0,94 0,22 0,49 2,66 0,50 Typy trestné činnosti: 0,42 0,40 0,18 0,10 0,05 0,13 55,54 0,58 0,43 144 Intervenční skupina p-hodnota  Měsíců ve vězení Prvopachatelé Běžné oddělení Pozorování 56,67 0,59 0,43 297 34,73 0,08 0,92 0,43 0,19 0,56 0,58 0,10 2,69 0,78 0,56 0,33 0,41 0,84 0,38 0,77 0,12 0,18 0,14 0,30 0,03 0,49 0,16 0,35 57,77 0,60 0,60 0,63 0,43 0,96 153   Poznámky: Česká národnost, Ženatý, Má děti, Vyšší než průměrný příjem, Prvopachatel, Běžné oddělení a typy trestné činnosti jako kategorické (dummy) proměnné; věk (roky), délka trestu (měsíce), Vzdělání (1–5). Poslední sloupec tabulky udává p-hodnotu testu, jestli hodnoty 2. sloupce (Kontrolní skupina) a 3. sloupce (Intervenční skupina) jsou stejné. Použity byly Wilcoxon Rank-sum test pro vícehodnotové a χ2test pro kategorické proměnné. 19 


   19   20   21   22   23