Page 22 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 22

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum
a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví
Studie IDEA anti COVID-19 # 22 / 2020
© Vojtěch Bartoš, Jana Cahlíková, Michal Bauer, Julie Chytilová Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-569-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
20


   20   21   22   23   24