Page 23 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 23

 DĚKUJEME PODPOROVATELŮM / WE THANK OUR SPONSORS
  Projekt IDEA anti COVID-19 podpořila Nadace Experientia IDEA anti COVID-19 project is supported by Experientia Foundation
   IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21
IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities
   Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví
Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika
   20   21   22   23   24