Page 19 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 19

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Dosavadní studie v sérii IDEA anti COVID-19
# 20 „Ekonomická kríza a straty na životoch“, IDEA anti COVID-19, červen 2020, Autoři: Kristína Hrehová, Štěpán Jurajda
# 19 „Startupy v době pandemie covid-19: Zkušenosti z USA pro Česko“, IDEA anti COVID-19, květen 2020, Autor: Petr Sedláček
# 18 „Pandemie covid-19 a sociálně-ekonomické nerovnosti ve vzdělávání“, IDEA anti COVID-19, květen 2020, Autoři: Miroslava Federičová, Václav Korbel
#17 „Jak probudit ekonomiku? Zklidnit, rozehřát, s něčím se rozloučit”, IDEA anti COVID-19, květen 2020, Autor: Filip Matějka
# 16 „Makroekonomická politika v časech koronavirové epidemie“, IDEA anti COVID- 19, duben 2020, Autoři: Marek Kapička, Michal Kejak, Ctorad Slavík
# 15 „Serologické testy na protilátky covid-19: K čemu nám mohou být dobré“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autorka: Ludmila Matysková
# 14 „Využití technologie Bluetooth pro trasování šíření covid-19“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autoři: Ole Jann, Pavel Kocourek, Jakub Steiner
# 13 „Kurzarbeit: zahraniční zkušenosti s dotováním zkrácené pracovní doby“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autoři: Nikolas Mittag, Filip Pertold
# 12 „Dodržování zákazů v době koronaviru: vymáhání musí být cílené efektivně“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autor: Libor Dušek
#11 „Sběr osobních údajů pro chytré trasování COVID-19: Jak lidi motivovat a neodradit“, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autor: Ole Jann (odborný překlad Ludmila Matysková)
# 10 „Jak komunikovat vládní krizová opatření? Často je opakovat”, IDEA anti COVID-19, duben 2020, Autoři: Václav Korbel, Vladimír Novák, Michal Šoltés, Lukáš Tóth
# 9 „Jak komunikovat s veřejností? Poznatky behaviorální ekonomie v boji proti COVID-19“, březen 2020, IDEA anti COVID-19, Autor: Vojtěch Bartoš
# 8 „Přehled zahraničních testovacích praxí: ekonomicko-statistická perspektiva“, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Jakub Steiner, Jan Kulveit, Ludmila Matysková, Ole Jann, Pavel Kocourek a Vladimír Novák
# 7 „Přístup domácností k nákaze a vládním opatřením: Aktuálně z terénu“, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Václav Korbel, Vladimír Novák, Michal Šoltés, Lukáš Tóth
# 6 „Lekce behaviorální ekonomie v prevenci: jak také bojovat s covid-19”, IDEA anti COVID-19, březen 2020, Autoři: Michal Bauer, Julie Chytilová
               17

   17   18   19   20   21