Page 17 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 17

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 5. Doporučení koncepčních opatření
Hospodářské a sociální dopady covid-19 budou přinejmenším v krátkodobém a střednědobém horizontu pro ženy se vší pravděpodobností závažnější, a proto je naléhavě nutné, aby veškerá koncepční opatření byla zaváděna s ohledem na to, zda a jak ženám během krize mohou pomoci. Konkrétní koncepční doporučení pro veřejné politiky
• Doporučujeme věnovat naléhavou pozornost zařízením pro péči o děti, školkám a školám. Jejich uzavírání bez alternativních možností péče o děti má silný a nepřiměřeně negativní dopad na ženy. Situace je obzvláště naléhavá pro rodiče samoživitele, protože bez přístupu ke službám péče o děti pro ně může být velmi obtížné zastávat jakoukoli práci (na plný úvazek).
• Ženy si zřejmě nebudou schopny najít práci mnohem déle než muži, zejména dokud dopady krize covid-19 budou ovlivňovat společnost a hospodářství. Je třeba zvážit další přídavky na péči o děti.
• Doporučujeme se připravit na druhou vlnu zvyšování míry nezaměstnanosti zejména u žen, jakmile se školy opět otevřou, případně se omezí ošetřovné. Řada žen zatím možná o dávky v nezaměstnanosti nepožádala, protože se zaměřovala na péči o děti nebo pobírala příjem zprogramu Ošetřovné, který zřejmě po znovuotevření škol skončí.
• Doporučujeme zachovat služby na pomoc obětem domácího násilí, protože jejich počet se během krize pravděpodobně zvýší. Je třeba mít na paměti, že tento nárůst se nemusí odrážet v počátečních statistikách hlášených případů, protože kvůli plošné karanténě mohou mít oběti méně příležitostí kontaktovat tyto instituce, aniž by si toho jejich partneři všimli.
• Zaměstnavatelé by měli při rozhodování o povýšení v budoucnu zohledňovat různé dopady krize covid-19 na muže a ženy. Výsledky a produktivita zaměstnanců během krize covid-19 nemusí odrážet jejich skutečné základní dovednosti ani produktivitu. Vláda by měla zaměstnavatele k těmto úpravám v rozhodování vést a podporovat je.
• Zaměstnavatelé by měli zachovat flexibilní režim práce z domova, který zavedli během karantény, i po jejím ukončení. Vláda by k tomu opět měla zaměstnavatele vést a podporovat je a zasadit se o uzákonění této politiky ve veřejném sektoru.
15

   15   16   17   18   19