Page 22 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 22

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku
Studie IDEA anti COVID-19 # 21 / 2020
© Andreas Menzel, Martina Miotto
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-568-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
20


   20   21   22   23   24