Page 23 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 23

 DĚKUJEME PODPOROVATELŮM / WE THANK OUR SPONSORS
  Projekt IDEA anti COVID-19 podpořila Nadace Experientia IDEA anti COVID-19 project is supported by Experientia Foundation
   IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21
IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities
   Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika

   20   21   22   23   24