IDEA Startupy Covid19 kveten2020 19
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Startupy v době pandemie covid-19: Zkušenosti
z USA pro Česko
Květen 2020 Petr Sedláček
  

   1   2   3   4   5