IDEA Studie 09 2023 Platy reditelu
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences Platy ředitelů škol: dlouho ve stínu pozornosti Červen 2023 VáclaV Korbel, Daniel Münich, VlaDiMír SMolKa                          


   1   2   3   4   5