Page 25 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 25

 DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS
     Antonín Fryč generální ředitel WAREX, s. r. o.
Jan Žůrek
Petr Šrámek advokát
 IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21 IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
   Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika
   22   23   24   25   26