Page 18 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 18

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna Studie 16 / 2017
© Václav Korbel, Michal Paulus
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
ISBN 978-80-7344-443-3
18
   16   17   18   19   20