Page 19 - IDEA Studie 16 2017 Dopady vzdelavacich metod
P. 19

  DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS
     Antonín Fryč generální ředitel WAREX, s. r. o.
Jan Žůrek
Petr Šrámek advokát
 IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21
IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities
Dopady vzdělávacích metod na výsledky a sociálně-emoční schopnosti žáků: klasika vs. moderna Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
   Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika   16   17   18   19   20