Page 28 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 28

Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lePší časy? IDEA 2020 2016
80% snížení emisí skleníkových plynů: analýza vývoje energetiky České republiky do roku 2050. Lukáš Rečka, Milan Ščasný, prosinec 2016 
Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky: Podporují Češi, Poláci a Britové jejich zavedení? Iva Zvěřinová, Milan Ščasný, Mikolaj Czajkowski a Eva Kyselá, prosinec 2016 
Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS . Daniel Münich a Samuel Škoda, prosinec 2016 
Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho vyhodnocení. Jiří Šatava, prosinec 2016 
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na aV? Metoda regresní diskontinuity , příloha Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum
a vývoj ve firmác .  Ján Palguta, Martin Srholec, prosinec 2016
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice. Vít Macháček a Martin Srholec, listopad 2016 
Predátorské časopisy ve Scopusu. Vít Macháček, Martin Srholec, listopad 2016  Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko.
Vít Macháček, Tereza Hrtúsová, listopad 2016 
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky.
Ján Palguta, říjen 2016 
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké. Daniel Münich, Vladimír Smolka, září 2016 
Medzinárodné porovnanie kvality publikačního výkonu vedných odborov na Slovensku , Odborové prehlady . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, srpen 2016
Vliv mateřství na výši starobního důchodu. Jiří Šatava, červenec 2016 
Dárci politických stran na trhu veřejných zakázek. Ján Palguta, červenec 2016 
Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, červen 2016 
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat. Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava, červen 2016 
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, květen 2016 
Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice. Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich, květen 2016 
 26


   26   27   28   29   30