Page 29 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 29

Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lePší časy? IDEA 2020 Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia. Miroslava Federičová,
Filip Pertold, Michael L. Smith, duben 2016 
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému. Jiří Šatava,
březen 2016 
K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? Ján Palguta, Filip Pertold, březen 2016 
Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: Analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, březen 2016 
Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže. Filip Pertold, únor 2016 
An International Comparison of the Quality of Academic Publication Output in the Czech Republic , attachment Discipline sheets . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, leden 2016
2015
Zdanění vysokopříjmových osob. Libor Dušek, Jiří Šatava, prosinec 2015 
Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice. Libor Dušek,
prosinec 2015 
Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice , příloha Oborové listy . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, prosinec 2015
Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Mariola Pytliková, listopad 2015 
Skills Mismatches in the Czech Republic. Klára Kalíšková, listopad 2015 
Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice.
Jiří Šatava, listopad 2015 
Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce.
Alena Bičáková, Klára Kalíšková, říjen 2015 
Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic. Jiří Šatava,
září 2015 
Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice (česká verze studie A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic z června 2015). Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich, září 2015 
Oborová publikační výkonnost výzkumných pracovišť v České republice v letech 2008–2012
(studie obsahuje interaktivní internetový nástroj, pomocí kterého je možné zvolit obor či pracoviště a zobrazit řazení pracovišť dle preferovaného ukazatele). Štěpán Jurajda, Daniel Münich, září 2015 
 27


   27   28   29   30   31