Page 2 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 2

 O AUTOROVI / ABOUT THE AUTHOR
 Jiří Šatava
Absolvoval magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a na CERGE-EI. V současnosti dokončuje doktorské studium ekonomie na akademickém pracovišti CERGE-EI. Specializuje se na důchodový systém, daňovou politiku a genderové otázky. Je autorem řady studií IDEA, přizvaným expertem Komise pro důchodovou reformu, expertem Ministerstva práce a sociálních věcí pro rodinnou politiku, členem Rodinné komise Ministerstva práce a sociálních věcí.
He completed a master´s degree at the University of Economics in Prague and at CERGE-EI. Currently he is completing doctoral studies in economics at the academic workplace CERGE-EI. In his research he focuses on the pension , tax policy, and gender issues. He is an author of severeal IDEA studies. He is an external expert of the Commission for pension reform, expert of the Ministry of Labour and Social Affairs for Family Policy and a member of the Commission for Family of the Ministry of Labour and Social Affairs.
                Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíše podpěra než pilíř
Studie 4 / 2020
© Jiří Šatava
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-544-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
   1   2   3   4   5