Page 25 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 25

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020 Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a jeho
vyhodnocení. Jiří Šatava, prosinec 2016 
Stimulují přímé dotace soukromé výdaje firem na VaV? Metoda regresní diskontinuity , příloha Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum
a vývoj ve firmách.  Ján Palguta, Martin Srholec, prosinec 2016
Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice. Vít Macháček a Martin Srholec, listopad 2016 
Predátorské časopisy ve Scopusu. Vít Macháček, Martin Srholec, listopad 2016  Brexit vylepší vyjednávací pozici velkých států v Radě EU. Nejvíce posílí Polsko.
Vít Macháček, Tereza Hrtúsová, listopad 2016 
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky.
Ján Palguta, říjen 2016 
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké. Daniel Münich, Vladimír Smolka, září 2016 
Medzinárodné porovnanie kvality publikačního výkonu vedných odborov na Slovensku , Odborové prehlady . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, srpen 2016
Vliv mateřství na výši starobního důchodu. Jiří Šatava, červenec 2016 
Dárci politických stran na trhu veřejných zakázek. Ján Palguta, červenec 2016 
Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, červen 2016 
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat. Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava, červen 2016 
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, květen 2016 
Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice. Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich, květen 2016 
Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia. Miroslava Federičová, Filip Pertold, Michael L. Smith, duben 2016 
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému. Jiří Šatava, březen 2016  K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? Ján Palguta, Filip Pertold, březen 2016 
Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: Analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, březen 2016 
Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže. Filip Pertold, únor 2016 
An International Comparison of the Quality of Academic Publication Output in the Czech Republic , attachment Discipline sheets . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, leden 2016
 23
   23   24   25   26   27