Page 26 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 26

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 2015
Zdanění vysokopříjmových osob. Libor Dušek, Jiří Šatava, prosinec 2015 
Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice. Libor Dušek,
prosinec 2015 
Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice , příloha Oborové listy . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, prosinec 2015
Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Mariola Pytliková, listopad 2015 
Skills Mismatches in the Czech Republic. Klára Kalíšková, listopad 2015 
Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice.
Jiří Šatava, listopad 2015 
Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce.
Alena Bičáková, Klára Kalíšková, říjen 2015 
Working Beyond Pensionable Age: Institutional Incentives in the Czech Republic. Jiří Šatava,
září 2015 
Komparativní studie věku odchodu do důchodu v České republice (česká verze studie A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic z června 2015). Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich, září 2015 
Oborová publikační výkonnost výzkumných pracovišť v České republice v letech 2008–2012
(studie obsahuje interaktivní internetový nástroj, pomocí kterého je možné zvolit obor či pracoviště a zobrazit řazení pracovišť dle preferovaného ukazatele). Štěpán Jurajda, Daniel Münich, září 2015 
Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní. Daniel Münich, Mária Perignáthová, Lucie Zapletalová, Vladimír Smolka, září 2015 
Miliardáři versus lidé / Billionaires versus People. Jan Švejnar, srpen 2015 
A Comparative Study of Retirement Age in the Czech Republic (v angl. jazyce, srovnávací studie věku odchodu do důchodu v České republice). Jana Bakalová, Radim Boháček, Daniel Münich, červen 2015 
Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod. Josef Montag, Lucie Zapletalová, květen 2015 
(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment. Vojtěch Bartoš, březen 2015 
24
   24   25   26   27   28