Page 2 - IDEA Studie Miliardari vs lide
P. 2

 O JANU ŠVEJNAROVI / ABOUT JAN ŠVEJNAR
 Jan Švejnar
Ekonom, narozen v Praze, vystudoval ekonomii na Cornell University a Princeton University. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud působí jako vedoucí vědecký pracovník. Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.
Economist, born in Prague, graduated from Cornell University and Princeton University. From 1992 to 1999 the Director of the Economics Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic where he is currently a senior researcher. Founder and a Chairman of the Executive and Supervisory Committee of CERGE-EI .
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autora, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the author and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as Economic Institute CAS, v.v.i.
Miliardáři versus lidé Billionaires versus People
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2015   1   2   3   4   5