Page 4 - IDEA Studie Miliardari vs lide
P. 4

Miliardáři versus lidé
Větší zastoupení miliardářů v zemi může zpomalit její ekonomický růst. V nejlepším případě ho nezvýší
29.6.2015 Euro, str. 94 rubrika business hyde park
Po odchodu do exilu z komunistického Československa v roce 1970 jsem začal studovat na Cornellově univerzitě. V úvodním kurzu sociologie nás učili, že stát se miliardářem je nemožné – tedy že „americký sen“ už není dosažitelný, alespoň ne na vrcholu příjmové pyramidy. Posledních pár desetiletí však jasně prokázalo mylnost této teze. Nerovnost příjmů a majetku se podstatně zvýšila nejen na území Spojených států amerických, ale i v mnohých dalších zemích po celém světě. Zanedlouho bude jedno procento nejbohatších obyvatel vlastnit více než polovinu celosvětového bohatství a jejich podíl na něm stále roste.
Tento ohromující fakt je o to podstatnější, zvážíme-li jeho význam pro zbylých 99 procent obyvatel Země. Díky neuvěřitelné akumulaci majetku na samém vrcholu příjmové pyramidy se stalo lepší porozumění ekonomické roli miliardářů závažným tématem veřejné politiky.
Brzdy ekonomiky
Klíčové otázky znějí následovně: Je větší zastoupení miliardářů v zemi pozitivním jevem? Nebo byly prokázány negativní dopady? Ponecháme-li stranou morální otázky, urychlují, nebo zpomalují miliardáři ekonomický růst země? V závislosti na odpovědích by pak mohli i ti politici a představitelé médií, kteří jsou doposud naklonění zvyšování jmění miliardářů, přehodnotit svůj postoj. Koneckonců pokud se ukáže, že více miliardářů nepřispívá k růstu HDP, přesouvají se politické návrhy na zredukování koncentrace příjmů nejbohatších vrstev z roviny morální do roviny veřejných politik zaměřených na podporu ekonomického růstu a prosperity.
V podstatě existují dva druhy miliardářů – ti, kteří by svého postavení nedosáhli bez politických konexí, a ti, kteří se stali miliardáři díky své vynalézavosti, schopnosti inovovat a ochotě riskovat
Tento soubor otázek jsme zkoumali s kolegou Sutirthou Bagchim z Villanovské univerzity. Aplikací ekonometrických metod na data o miliardářích zveřejněná v
  

   2   3   4   5   6