Page 46 - IDEA Study 8 2017 Direct subsidies and R&D output in firms
P. 46

 MIT (2003) Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na výběr projektů do programů výzkumu a vývoje vypsaných Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2004. Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Obchodní věstník, 1 January 2003, https://ov.gov.cz/zapis/1754023. MIT (2009) Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na výběr programových projektů do resortního programu výzkumu a vývoje »TIP« vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2009. Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Obchodní věstník, 21 January 2009, https://ov.gov.cz/zapis/5023502. MIT (2011). Sourhnná zpráva o vyhodnocení ukončeného programu výzkumu a vývoje "IMPULS". Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague, mimeo. MIT (2013) Průběžné hodnocení programu "TIP". Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Prague, 4 December 2013, https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/49551/55931/605425/priloha001.docx. Močnik, D. (2001). Asset specificity and a firm’s borrowing ability: an empirical analysis of manufacturing firms. Journal of Economic Behavior & Organization, 45(1), 69–81. OECD (2009). Patent statistics manual. OECD, Paris. DOI:10.1787/9789264056442- en OECD. (2017). Measuring tax support for R&D and innovation. OECD, Paris, version of February 2017, http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm Office of the Government of the Czech Republic (2016) Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaV). Prague, download on 27 January 2016, https://www.isvav.cz (no longer available). Office of the Government of the Czech Republic (2017). Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (ISVaV). Prague, download on 19 April 2017, https://www.rvvi.cz/. Palguta, J., & Srholec, M. (2016). Do direct subsidies promote private R&D expenditure? Evidence from regression discontinuity design (only in Czech). IDEA Study 17 / 2016, November 2016, https://idea.cerge- ei.cz/files/IDEA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV/ID EA_Studie_17_2016_Prime_dotace_a_soukrome_vydaje_na_VaV.html Shane, S. (2009). Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economics, 33(2), 141–149. Sidorkin, O., & Srholec, M. (mimeo). R&D grantee snapshot: Which firms receive direct R&D subsidies? IDEA study. Srholec, M. (2015) Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a potřebných systémových změn. MŠMT, IPN Metodika projekt, http://metodika.reformy-msmt.cz/hodnoceni-programu-ucelove-podpory- vvi-a-potrebnych-systemovych-zmen Srholec, M. (2016). Metodika hodnocení hospodárnosti účelové podpory pro aplikovaný výzkum a vývoj ve firmách. CERGE-EI, http://idea.cerge- ei.cz/files/16_TACR_Omega_TD020249_CertifikovanaMetodika.pdf. 44 


   44   45   46   47   48