Page 5 - IDEA Study 8 2017 Direct subsidies and R&D output in firms
P. 5

  Studie 8 / 2017 Stimulují přímé dotace nové výsledky VaV ve firmách? Porovnání programů IMPULS, TIP a ALFA2 ČERVEN 2017 Oleg Sidorkin a Martin Srholec Shrnutí ● Tato studie srovnává motivační účinky přímé státní podpory výzkumu a vývoje (VaV) v podnikatelském sektoru poskytnuté programy IMPULS, TIP a ALFA. Na základě rozsáhlé firemní databáze provádíme kvantitativní odhady toho, zda tyto dotační programy stimulovaly vytvoření dodatečných výsledků VaV v podobě žádostí o udělení ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím patentů a užitných vzorů. Cílem je odpovědět na otázku, zda díky dotační podpoře vznikly nové vynálezy, které by bez dotací nebyly. ● Naše zjištění potvrzují motivační účinky těchto dotací na sklon firem žádat o ochranu duševního vlastnictví v rámci České republiky. Podnikatelské subjekty, které se účastnily dotovaných projektů, vykazují během prvních tří let od začátku státního financování významně vyšší výskyt žádostí o tento typ ochrany vČeské republice než velmi podobné avšak nedotované firmy. Nicméně žádný z těchto dotačních programů nevykazuje dopady na výskyt žádostí o ochranu duševního vlastnictví v mezinárodním měřítku. Z toho plyne, že tyto dotace nedokázaly podnítit VaV vedoucí k vynálezům, které by byly dostatečně průlomové, aby firmám stálo za to žádat o jejich ochranu v zahraničí. Odhadované motivační účinky vychází nižší pro program IMPULS než pro TIP a ALFA. Je však třeba zdůraznit, že odhady pro program ALFA a částečně také pro TIP je třeba brát jako předběžné, protože pro tyto programy ještě nejsou dostupná všechna data. 2 Tato studie vznikla díky podpoře AV ČR v rámci programu Strategie AV21 a GA ČR projektu č. 17-09265S s názvem „Hranice empirického výzkumu veřejného financování podnikového VaV a inovací“. Za cenné připomínky k pokročilým verzím děkujeme Matěji Bajgarovi, Petru Horákovi a Danielu Münichovi a za umožnění přístupu k firemním mikrodatům z Amadeus databáze od Bureau Van Dijk děkujeme Janu Hanouskovi. Za případné nepřesnosti, opomenutí nebo chyby zodpovídají pouze autoři.    3 


   3   4   5   6   7