Page 6 - IDEA Study 8 2017 Direct subsidies and R&D output in firms
P. 6

 ● Zdůvodnění společenského přínosu těchto dotačních programů bylo vzásadě založeno na očekávání, že povedou k vyšší konkurenční schopnosti a růstu firem. Nicméně český trh je poměrně malý a poskytuje omezený prostor pro expanzi. Z tohoto důvodu by měla být úspěšnost těchto programů v konečném důsledku hodnocena podle toho, zda stimulovaly vývoj nových technologií na hranici nejlepší světové praxe, které umožní firmám prorazit na náročných exportních trzích, a které tudíž mají velkou ekonomickou hodnotu. S vynálezy, jejichž ochrana platí pouze v České republice, se mezinárodní konkurenceschopnost nezvýší. Z tohoto pohledu účinky těchto programů prozatím zůstávají daleko za očekáváními. ● Nelze navíc vyloučit, že podpořené firmy zažádaly o ochranu duševního vlastnictví pouze vrámci České republiky spíše scílem naplnit formální požadavky na dosažení výsledků pro účely hodnocení dotovaných projektů než s cílem ochránit drahocenné vynálezy před domácí konkurencí. Získání českých patentů anebo užitných vzorů k tomu totiž postačovalo. Jinak řečeno by bez dotací firmy o ochraně těchto vynálezů možná ani neuvažovaly, protože by to z čistě komerčního hlediska nemělo smysl. ● Pokud mají tyto a podobné dotační programy VaV skutečně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti, měl by být za uznatelný výsledek považováno pouze udělení ochrany duševního vlastnictví s širokou mezinárodní působností. Za tímto účelem by ale bylo žádoucí prodloužit lhůtu pro dosažení výsledků na delší dobu po skončení dotovaného projektu, protože proces projednávání žádostí v patentových úřadech může být zdlouhavý. Jinak se totiž firmám nelze divit, pokud se zdráhají pustit do odvážnějších a novátorských projektů ze strachu, že k udělení patentu nedojde včas. ● Hlavním omezením této studie je, že se zaměřuje pouze na jeden druh výsledků VaV. Nástroje pro formální ochranu duševního vlastnictví jsou bezesporu relevantní, zejména v některých odvětvích, a jejich použití má značné analytické výhody, protože podléhají externím hodnoticím kritériím a protože jsou pro ně volně dostupná harmonizovaná data jak pro příjemce podpory, tak i pro kontrolní skupinu nepodpořených firem. Nicméně jiné druhy výsledků VaV mohou být pro firmy stejně či ještě důležitější, jako inovované produkty zavedené na trh, procesní inovace zavedené do praxe anebo obecně nepatentovatelné technologie. Z hlediska veřejných politik je ještě důležitější brát v úvahu i širší dopady těchto dotačních programů na zaměstnanost a produktivitu. Zjištění těchto dopadů zůstává výzvou pro navazující studie. 4 


   4   5   6   7   8