Page 64 - IDEA Study 8 2017 Direct subsidies and R&D output in firms
P. 64

 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v .i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Disclaimer: This study represents solely the views of its authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, or the Center for Economic Research and Graduate Education in Prague (CERGE). Do direct subsidies stimulate new R&D outputs in firms? A comparison of the IMPULS, TIP and ALFA programmes Study 8 / 2017 © Oleg Sidorkin, Martin Srholec Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, 2017 62 


   62   63   64   65   66