Page 65 - IDEA Study 8 2017 Direct subsidies and R&D output in firms
P. 65

 DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS      Antonín Fryč generální ředitel WAREX, s. r. o. Jan Žůrek Petr Šrámek advokát  IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21 IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities Do direct subsidies stimulate new R&D outputs in firms? A comparison of the IMPULS, TIP and ALFA programmes Study of the Institut for Democracy and Economic Analysis (IDEA) Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika    


   62   63   64   65   66