Page 1 - IDEA Studie 17 2016 Prime dotace a soukrome vydaje na VaV
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

 INSTITUT FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences

  Stimulují přímé dotace
  soukromé výdaje firem
 na VaV? Metoda regresní

     diskontinuity

             Listopad 2016

       JÁN PALGUTA A MARTIN SRHOLEC
   1   2   3   4   5   6