IDEA Vymahani koronavirovych omezeni COVID19 duben2020 12
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Dodržování zákazů v době koronaviru: vymáhání musí být cílené efektivně
 Duben 2020 LIBOR DUŠEK
 


   1   2   3   4   5