Page 19 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 19

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Příloha
Graf 8: Dopady pandemie na duševní zdraví v české populaci
(Průměrné skóre v indexu příznaků deprese a úzkosti)
 Pozn. Zdroj dat byl vzorek 1 964 respondentů studie „Život během pandemie“, kteří odpověděli ve všech vlnách dotazování. Vertikální čáry ukazují 95% interval spolehlivosti odhadu.
17

   17   18   19   20   21