Page 18 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 18

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 zacílit poskytování informací (např. jak pracovat se stresem, kde hledat pomoc atd.) například na středních a vysokých školách.
2. Naše zjištění silnějších dopadů na osoby citelněji zasažené ekonomicky poukazuje na důležitost sociálních opatření a rychlé finanční pomoci domácnostem s náhlým a výrazným výpadkem příjmů. V této souvislosti výzkum Lund a kol. (2019) ukazuje, že lidé s příznaky deprese a úzkosti si obtížněji hledají novou práci.
3. Existující výzkum poukazuje na to, že duševní zdraví může zhoršovat nejenom prožitek, ale i očekávání budoucích ekonomických, zdravotních či sociálních problémů (Finkelstein a kol. 2012; Ridley a kol. 2020). Vzhledem k tomu, že i po odeznění vrcholu první vlny pandemie vidíme dvojnásobný výskyt deprese a úzkostí oproti období před pandemií, je důležité snižovat nejistotu obyvatel ohledně budoucích opatření při různých scénářích dalšího vývoje pandemie. Vysoký podíl respondentů z našeho šetření (85 %) se totiž koncem června domníval, že nejpozději v zimě 2020/2021 přijde druhá vlna pandemie.18 Současně se většina respondentů domnívá, že stát druhou vlnu pandemie bez opětovného zavedení plošných restrikcí (58,5 %) nezvládne.19 Proto je žádoucí, aby stát preventivě s předstihem zajistil dostatečné vybavení a personální kapacity pro efektivní průběh trasování, potažmo tzv. chytré karantény a efektivního masivního testování. Informace o připravenosti země musí být zároveň transparentně a srozumitelně komunikovány veřejnosti (IDEA anti COVID-19 202020, Bartoš 2020, Matějka 2020). Snížení nejistoty ohledně připravenosti a budoucí reakce státu na možný nepříznivý vývoj pandemie může mít pozitivní dopady nejen na ekonomiku (například v podobě menších opatrnostních úspor, které přispívají k ekonomickému útlumu), ale také na duševní zdraví obyvatel. A to bez ohledu na to, zda druhá vlna skutečně přijde či nikoliv.
18 Otázky ohledně očekávání druhé vlny pandemie koronaviru jsme zahrnuli do průzkumu v období 25.–31. 5. 2020, kterého se zúčastnilo 2 492 respondentů. Na otázku „Kdy si myslíte, že případná druhá vlna epidemie koronaviru do ČR přijde?“ odpovědělo 85 % respondentů, že druhá vlna přijde nejpozději v zimě 2020/21. (6 % uvedlo „léto 2020“; 59 % uvedlo „podzim 2020“; 20 % vybralo odpověď „zima 2020/21“; 3 % odpověděla „jaro 2021“; 3 % uvedla „Později“; 9 % respondentů uvedlo „Druhá vlna určitě nepřijde.“). Na otázku „Jaká je podle vás pravděpodobnost, že během roku 2020 v České republice proběhne druhá vlna epidemie koronaviru?“ odpovědělo 62 % respondentů, že pravděpodobnost je podle nich vyšší než 50 %, 21 % si myslí, že pravděpodobnost je 50 % a 17 % respondentů si myslí, že pravděpodobnost druhé vlny v roce 2020 je pod 50 %.
19 Respondentů jsme se ptali na následující otázku: „Myslíte si, že stát zvládne případnou druhou vlnu koronaviru bez plošných restrikcí (omezení pohybu, zavírání obchodů, zavírání škol apod.), jen s pomocí tzv. Chytré karantény?“ (0 = plošné restrikce určitě nebudou; 10 = plošné restrikce určitě budou). 57 % respondentů zvolilo hodnotu 6 a vyšší.
20 Viz https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_anti_COVID19_Prohlaseni.pdf 16
     16   17   18   19   20