Page 2 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 2

    O AUTORECH / ABOUT THE AUTHORS
 Andreas Menzel
Je odborným asistentem na CERGE-EI a vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.. Andreas také působil jako lektor na letní škole Warwick Economics a jako asistent výuky a výzkumu na University of Warwick. Získal titul B.Sc. v oboru ekonomie, na Humboldtově univerzitě v Berlíně, titul M.Sc. v oboru mezinárodní ekonomie a financí na Tilburg University, Nizozemsko, a titul Ph.D. v oboru ekonomie na University of Warwick, Velká Británie.
He has been an Assistant Professor at CERGE-EI (under U.S permanent charter) since 2016. He is also an Assistant Professor at CERGE, Charles University (previously a Researcher from March until August 2016), and a Researcher at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences. Andreas also worked as a Lecturer at the Warwick Economics Summer School and as a Teaching and Research Assistant at the University of Warwick. He received his B.Sc. in Economics, Humboldt University Berlin, Germany, M.Sc. in International Economics and Finance, Tilburg University, Netherlands, and Ph.D. in Economics, University of Warwick, UK.
Martina Miotto
Od září je postdoktorandkou na Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.. Je držitelkou titulu Ph.D. z University of Warwick, Velká Británie. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oblast rozvojové ekonomiky a hospodářských dějin se zvláštním zaměřením na vzájemné propojení těchto dvou oblastí.
She has been a Post-Doctoral Fellow at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences since September 2019. Martina holds a PhD from the University of Warwick (2019). Her research interests lie in the fields of development economics and economic history, with a special focus on the interconnection between the two.
                                                                                 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE).
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Charles University in Prague, Center for Economic Research and Graduate Education as well as the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i.
Rozdílné ekonomické dopady krize covid-19 na muže a ženy v Česku Studie IDEA anti COVID-19 # 21 / 2020
© Andreas Menzel, Martina Miotto
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-568-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)


   1   2   3   4   5