Page 3 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 3

 IDEA anti COVID-19 # 21
Rozdílné ekonomické dopady krize
covid-19 na muže a ženy v Česku1 ČERVEN 20202
Andreas Menzel, Martina Miotto
Shrnutí
• Ekonomické a sociální dopady krize covid-19 na ženy jsou velmi pravděpodobně tvrdší než na muže nejméně ze tří důvodů:
1. Ženy jsou obvykle zaměstnány v odvětvích, která jsou hůře postižena karanténními opatřeními v důsledku covid-19 (cestovní ruch, pohostinství, maloobchod, služby).
2. Ženy nesou vyšší podíl na péči o děti všech věkových kategorií.
3. Ženy jsou obvykle oběťmi domácího násilí, které narostlo během karantény.
• Údaje o nezaměstnanosti v České republice za duben a květen 2020 ukazují výraznější nárůst nezaměstnanosti u žen než u mužů, zatímco při dřívějších recesích tomu bývalo obvykle naopak.
• Výraznější nárůst je způsoben nezaměstnaností žen ve věku nad 44 let. Tento velký nárůst nezaměstnanosti starších žen zvyšuje již tak vyšší riziko, že ženy v důchodovém věku upadnou do chudoby.
1 Tento dokument se drží struktury a mnoha argumentů uvedených ve zprávě „The Impact of COVID-19 on Gender Equality”, kterou vydalo National Bureau of Economic Research ohledně situace v USA (NBER Working Paper 26947), a ve zprávě „Work, Care, and Gender during the Covid-19 crisis”, kterou vydalo Centre for Economic Performance at LSE ohledně situace ve Spojeném království (CEP Covid-19 Analysis 002). Nicméně čísla a případové studie jsou přizpůsobeny dle situace v České republice.
2 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Za cenné komentáře a rady autoři děkují Danielu Münichovi a Filipu Pertoldovi. Studie byla vydána i díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 a Nadaci Experientia.
    1

   1   2   3   4   5