Page 4 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 4

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 • Před krizí covid-19 trávily matky v České republice téměř dvakrát více času péčí o děti než otcové. I ženy zaměstnané na plný úvazek trávily péčí o děti o 50 % více času než otcové zaměstnání na plný úvazek. Je pravděpodobné, že doba navíc, kterou je třeba věnovat péči o děti v důsledku uzavření škol a dalších zařízení, bude rozložena obdobně nerovnoměrným způsobem.
• V reprezentativním průzkumu 26 % mužů oproti 21 % žen uvádí, že jsou schopni nadále vykonávat svou hlavní práci z domova prostřednictvím práce na dálku, což snižuje riziko ztráty zaměstnání více pro muže než pro ženy.
• Ženy více než muži uvádějí, že se více obávají zdravotních a ekonomických dopadů covid-19, a přijímají více preventivních opatření proti tomuto onemocnění, např. se vyhýbají veřejné dopravě atd.
• Podpůrné skupiny obětí domácího násilí hlásí nárůst žádostí o pomoc přibližně o 40 %.
• Druhou vlnu nových žádostí žen o podporu v nezaměstnanosti lze očekávat, jakmile se školy a zařízení péče o děti znovu plně otevřou, protože matky pak již zřejmě nebudou mít nárok na krátkodobou podporu příjmu z programu Ošetřovné. S ohledem na obvyklý průběh roku lze čekat největší nápor v září.
• Z dlouhodobého hlediska může výrazný nárůst výkonu práce formou home office a práce na dálku pomoci ženám v jejich kariéře.
2   2   3   4   5   6