Page 34 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 34

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  Reference Klimešová, M., Chrudimská, B., & Vomáčka, A. (2023). Zaměstnavatelé v kontextu krize. Výzkumná zpráva, leden 2023. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Praha. Ministerstvo vnitra České republiky (2023). Projevy extremismu a předsudečné nenávisti. Souhrnná situační zpráva 2. pololetí roku 2022. Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Praha. Prokop, D., Bartoš, V., Bauer, M., Cahlíková, J., Chytilová, J., Kudrnáčová, M., Marková, L., Dvořáková, E., & Hovorka, T. (2021). Život během pandemie. Longitudinální dataset z České republiky. https://zivotbehempandemie.cz. Prokop, D., Kavanová, M., Škvrňák, M., Kunc, M., Gargulák, K., Levinský, M., & Bicanová, J. (2023a). Hlas Ukrajinců: Vzdělávání dětí. Výzkum mezi uprchlíky. PAQ Research, Praha. Prokop, D., Kavanová, M., Škvrňák, M., Kunc, M., Levinský, M., & Kořínek, A. (2023b). Hlas Ukrajinců: Práce, bydlení, chudoba a znalost češtiny. Výzkum mezi uprchlíky. PAQ Research, Praha. UNHCR (2022). Ukraine situation: Regional protection profiling and monitoring factsheet. UNHCR Regional Bureau for Europe. Dostupné dne 12. 2. 2023 na https://unh.cr/6364f3f1f.   32 


   32   33   34   35   36