Page 39 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 39

 DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS Zaujala vás tato studie? Podpořte nezávislý akademický výzkum dopadů veřejných politik ČR a přispějte na naši činnost, abychom mohli napsat další.                           IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21 IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities                Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika 


   36   37   38   39   40