Page 23 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 23

   Velikost populace 25–60 let ve vzorku    Počet učitelů 25–60 let ve vzorku PIAAC resp. ALL skóre učitelů čtenářské  matematické  ICT průměr standardní odchylka průměr standardní odchylka průměr  standardní odchylka  Švýcarsko  4 195 80  297,2 34,0  315,3 35,2  –  –  Nový Zéland  5 534  207  309,3  33,7  297,4  39,4  –  –  Maďarsko  4 088 135  302,6 42,7  310,1 37,0  – –  Belgie 3 600 160 297,4 35,6 302,1 35,8 283,5  38,0  Česká republika 3 836 102 302,8 34,0 299,7 33,9 301,8  40,4  Dánsko 5 082 314 286,5 38,0 290,0 41,6 285,1  37,5  Francie 5 097 173 295,4 36,7 298,8 39,6 –  –  Itálie 3 538 122 274,9 40,9 268,3 43,0 –  –  Japonsko 3 789 64 317,6 31,4 318,8 32,8 299,3  37,9  Korea 5 063 87 300,4 29,0 296,7 33,9 297,4  29,3  Nizozemsko 3 642 109 308,3 34,5 302,8 37,5 295,7  32,6  Norsko 3 543 226 303,4 35,5 304,6 40,8 294,5  34,0  Polsko  4 443  158  292,9  39,6  278,7  45,5  277,3  46,9  Rusko  2 366 137  278,3 38,6  270,8 35,4  275,1 47,8  Slovensko 4 139 113 288,5 29,9 298,5 33,8 278,5  34,0  Španělsko 4 553 126 289,3 33,8 282,0 35,9 –  –  Velká Británie  6 744  196  301,7  33,8  293,2  38,4  300,2  31,3  Průměr          Graf A3.1: Statistické rozdělení čtenářských skóre a rozdíly mezi dospělou populací a učiteli Populace a učitelé mezi 25–60 let Čtenářská gramotnost Japonsko Nový Zéland Nizozemsko Norsko Česko Maďarsko Velká Británie Korea Belgie Švýcarsko Francie Polsko Španělsko Slovensko Dánsko Rusko Itálie 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 Populace, věk 25–60 Učitelé, věk 25–60 Populační průměry za všechny země                                                          Příloha I: Doplňující tabulky a grafy Tabulka A2.2: Mezinárodní srovnání vzorků učitelů mateřských, základních a středních škol v PIAAC resp. ALL datech Pozn.: Ruský vzorek neobsahuje obyvatele hlavního města Moskva (OECD 2013). Průzkumu ICT dovedností se neúčastnily všechny země. 21 Graf A3.2: Statistické rozdělení matematických skóre a rozdíly mezi dospělou populací a učiteli 


   21   22   23   24   25