Page 12 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 12

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Tabulka 1: Interpretace výsledků Pravděpodobnost, že X či více ze 4 panelistů známkujících v 1. kole* má neadekvátní publikační výkonnost  Počet panelistů = 10 Podíl panelistů, kteří mají neadekvátní publikační výkonnost 0% 10% 20% 30% 40% 50 % 60% 70% 80% 90% 100 % X=0 0% 0% 0% 0% 0% X=1 X=2 X=3 X=4 0%0%0%0% 0%0%0% 0% 0% 0% 0%        100 % 60 % 33 % 17 % 7% 2%     *Hlavní zpravodaj, vedlejší zpravodaj a 2 hodnotitelé Z tabulky je vidět, že pravděpodobnost toho, že alespoň 2 ze 4 klíčových panelistů mají neadekvátní publikační výkonnost, je relativně nízká – pod 13 %, dokud má neadekvátní publikační výkonnost nejvýše 20 % panelistů. Pokud ovšem podíl panelistů s neadekvátní publikační výkonností dosáhne 30 %, stoupá pravděpodobnost, že alespoň 2 ze 4 klíčových panelistů mají neadekvátní publikační výkonnost, již na 33 %, tj. třetina projektů by si z 1. kola hodnocení mohla odnést 2 diskutabilní známky. Při podílu 40 % je už pak tato pravděpodobnost nadpoloviční. V tomto kontextu lze výsledky uvedené výše interpretovat tak, že u zmíněné třetiny panelů s podílem neadkvátně publikačně výkonných panelistů přes 30 % by mohl tento podíl, ač stále menšinový, již představovat problém s praktickými důsledky pro doporučení vydaná těmito panely a výběr projektů, které získají podporu. 10 40 %  67 % 13 %  83 % 33 % 3%  93 % 98 % 55 % 12 %  74 % 26 % 2%  100 % 88 % 45 % 7%  100 % 97 % 67 % 17 %  100 % 100 % 87 % 33 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 60 %    


   10   11   12   13   14