Page 13 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 13

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Data a metodologie Zdroje dat Seznam panelistů Studie vychází z informací o složení jednotlivých hodnotících panelů GA ČR v každém z let 2009–2021, přičemž tyto panely vždy hodnotily návrhy projektů s počátkem řešení v následujícím roce. Údaje pro roky 2009–2020 nám poskytla GA ČR, údaje pro rok 2021 jsme stáhli z webu GA ČR. Údaje obsahují kódy a názvy panelů a pro každého panelistu celé jméno včetně titulů a akademických hodností. Abychom panelisty uvedené v seznamu poskytnutém GA ČR mohli propojit s údaji v RIV, přiřadíme každému z nich ID vědce pomocí párování na základě jména a působení v oboru blízkém zaměření panelu, jehož je panelista členem. ID vědce se nám podařilo nalézt u více než 99 % pozorování (podrobnosti o párování uvádíme v přílohách). Registr informací o výsledcích (RIV) Databáze RIV obsahuje podrobné údaje o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných zdrojů v České republice. Pro účely této studie používáme údaje z RIV za období 2000–2019. Zaměřujeme se na publikace v recenzovaných odborných časopisech, označené v RIV jako výsledek typu J. Jednotlivé výzkumníky napříč různými publikacemi identifikujeme podle ID vědce.7 Centrální evidence projektů (CEP) Centrální evidence projektů obsahuje informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z domácích veřejných zdrojů. Pro tuto studii používáme data pro projekty s počátkem řešení v letech 2010–2021. Informace o Standardních projektech GA ČR s počátkem řešení v roce 2022 jsme získali z webu GA ČR. Web of Science (WoS) Abychom mohli posoudit kvalitu jednotlivých vykázaných publikací, propojili jsme údaje z RIV s informacemi z Web of Science, konkrétně údaji o AIS jednotlivých časopisů pro rok, za který je publikace vykázána. AIS je k dispozici až od roku 2005, v dřívějším období proto pro časopisy, které jsou v daném roce registrované ve WoS, používáme AIS za rok 2005. Při analýze vycházíme z percentilu časopisu dle AIS v rámci své WoS 7 U některých pozorování ID vědce opravujeme nebo doplňujeme, pokud v původních datech chybí. Pro více detailů viz přílohy.  11 


   11   12   13   14   15