Page 21 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 21

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Obrázek 2: Podíl panelistů a řešitelů s publikací v top decilu časopisů (2019–2021) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Podíl výzkumníků s publikací v top decilu časopisů je podobný mezi panelisty a řešiteli. U několika panelů pozorujeme podíl výzkumníků s publikací v top decilu výrazně vyšší u řešitelů než u panelistů.    101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 301 302 303 304 305 306 402 403 404 407 408 501 502 503 504 505 506 CELKEM Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Technická chemie Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Matematika Informatika Jaderná a částicová fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálů Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemické a biochemické přeměny Chemická fyzika a fyzikální chemie Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry Geofyzika, geochemie, geologie Genetika, onkologie, lékařská biochemie Morfologické obory Fyziologické obory Klinický a preklinický výzkum Molekulární, buněčná a vývojová biologie Farmakologie, toxikologie Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Fyziologie a genetika rostlin Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie Péče o krajinu, lesnictví, ekosystémy Ekologie živočichů a rostlin Botanika a zoologie            Panelisté Řešitelé  Obrázek ukazuje podíl panelistů a řešitelů projektů vybraných v letech 2019–2021 (začátek řešení 2020–2022), kteří v letech 2010–2019 publikovali alespoň jeden článek v top decilu časopisů podle AIS. 19 


   19   20   21   22   23