Page 19 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 19

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Obrázek 1: Setrvačnost panelů (2019–2021) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %  Zhru ba    pětina členů průměrného panelu již v minulosti ve stejném panelu působila a po přestávce se do panelu vrátila.   V panelu 502 tvořili „navrátilci“ téměř 60 % členů.           101 102 103 104 105 106 107 108 202 203 204 205 206 207 208 209 210 301 302 303 304 305 306 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 501 502 503 504 505 506 CELKEM Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Technická chemie Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Informatika Jaderná a částicová fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálů Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemické a biochemické přeměny Chemická fyzika a fyzikální chemie Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry Geofyzika, geochemie, geologie Genetika, onkologie, lékařská biochemie Morfologické obory Fyziologické obory Klinický a preklinický výzkum Molekulární, buněčná a vývojová biologie Farmakologie, toxikologie Filosofie, teologie, religionistika Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Archeologie a starší dějiny Lingvistika a literární vědy Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Vědy o umění Moderní dějiny a etnologie Fyziologie a genetika rostlin Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie Péče o krajinu, lesnictví, ekosystémy Ekologie živočichů a rostlin Botanika a zoologie Návrat po přestávce Navazující funkční období První funkční období  Obrázek ukazuje podíl panelistů v letech 2019–2021 (projekty se začátkem řešení 2020–2022), kteří vykonávali své historicky první funkční období, vykonávali období přímo navazující na jejich historicky první funkční období nebo již v panelu dříve působili a nyní se do něj po přestávce vrátili. 17 


   17   18   19   20   21