Page 41 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 41

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Tabulka 6: Plné názvy panelů Zkrácený název Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Technická chemie Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Matematika Informatika Jaderná a částicová fyzika Fyzika kondenzovaných látek a materiálů Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemické a biochemické přeměny Chemická fyzika a fyzikální chemie Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry Geofyzika, geochemie, geologie Genetika, onkologie, lékařská biochemie Morfologické obory Fyziologické obory Klinický a preklinický výzkum Molekulární, buněčná a vývojová biologie Farmakologie, toxikologie Filosofie, teologie, religionistika Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Archeologie a starší dějiny Lingvistika a literární vědy Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Vědy o umění Moderní dějiny a etnologie Fyziologie a genetika rostlin Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie Péče o krajinu, lesnictví, ekosystémy Ekologie živočichů a rostlin Botanika a zoologie      Kód Plný název 101 Strojní inženýrství 102 Elektrotechnika a elektronika 103 Kybernetika a zpracování informace 104 Stavební materiály, architektura a stavitelství 105 Stavební mechanika a konstrukce, mechanika tekutin a geotechnika 106 Technická chemie 107 Kovové materiály – příprava a vlastnosti 108 Materiálové vědy a inženýrství 201 Matematika 202 Informatika 203 Jaderná a částicová fyzika, fyzika plazmatu a nízkých teplot 204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů 205 Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika 206 Analytická chemie 207 Chemické a biochemické přeměny 208 Chemická fyzika a fyzikální chemie 209 Astronomie, astrofyzika a fyzika atmosféry 210 Geofyzika, geochemie, geologie a mineralogie, hydrogeologie 301 Genetika, experimentální onkologie, lékařská biochemie, metabolismus a výživa 302 Morfologické obory, mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena 303 Fyziologické obory, farmakologie, neurovědy a toxikologie 304 Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína 305 Molekulární, buněčná, strukturní a vývojová biologie a bioinformatika 306 Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika 401 Filosofie, teologie, religionistika 402 Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční) 403 Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum 404 Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia 405 Archeologie a starší dějiny (do roku 1780) 406 Lingvistika a literární vědy 407 Psychologie, pedagogika 408 Právní vědy, politologie 409 Vědy o umění 410 Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie 501 Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství 502 Fyziologie a genetika živočichů, veterinární lékařství 503 Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie 504 Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů 505 Ekologie živočichů a rostlin 506 Botanika a zoologie         39 


   39   40   41   42   43