Page 39 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 39

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Druhý krok se podobá prvnímu kroku, ovšem panelisty nepárujeme sřešiteli Standardních projektů, ale svýzkumníky, kteří figurují jako autoři na publikacích vykázaných v rámci těchto grantů. Spárování opět vyžaduje přesnou a unikátní shodu ve jméně a kódu panelu. Třetí krok opět vychází z prvního kroku a vrací se k zaměření na řešitele, ale vyžaduje shodu ve jméně a oborové skupině, nikoli přesném panelu. V čtvrtém kroku propojíme panelisty s vědci na základě jména a hlavního oboru. Na vzorku řešitelů Standardních projektů spočítáme převodní tabulku, která pro každý kód panelu uvádí nejčastější obor v klasifikaci RIV řešitelů projektů pod daným panelem. Pomocí této tabulky přiřadíme každému panelistovi obor odpovídající jeho panelu. Párování pak vyžaduje přesnou a unikátní shodu ve jméně a oboru RIV. Pátý krok je obdobný jako čtvrtý krok, ovšem místo klasifikace oborů RIV, používané do roku 2016, vychází z klasifikace FORD, používané od roku 2017. V šestém kroku propojíme panelisty s vědci na základě samotného jména, ovšem pouze v případě, že v datech RIV pozorujeme pouze jediného vědce s tímto jménem. V sedmém kroku pak v datech RIV/CEP ručně vyhledáme ID vědce pro panelisty, kteří nebyli nalezeni v žádném z předchozích kroků. Počet pozorování (definovaných jako jméno-panel-rok), které měly přiřazené ID vědce v každém z kroků 1–7, uvádí Tabulka 5. 59 % všech pozorování mělo ID vědce přiřazeno na základě prvního kroku, tedy kombinací jména a kódu panelu, kde je výzkumník řešitelem Standardního projektu. Dalších 27 % pozorování mělo ID vědce přiřazeno rovněž na základě účasti ve Standardních projektech, buď jako členové řešitelských týmů nebo jako řešitelé grantů pod jinými panely stejné oborové skupiny. Asi 8 % pozorování mělo ID vědce spárované podle kombinace jména a oboru RIV nebo FORD. Párování pouze podle (unikátního) jména bylo nutné jen u 2,7 % pozorování a u dalších 2,5 % pozorování jsme spárování provedli ručně. ID vědce nebylo přiřazeno u 38 pozorování (17 výzkumníků), tedy méně než 1 % vzorku. V naprosté většině případů se jedná o výzkumníky, u nichž nepozorujme výstupy v RIV, například protože působí v zahraničí nebo jejich výzkum není financovaný z veřejných prostředků. 37 


   37   38   39   40   41