Page 40 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 40

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  O spolehlivosti párování svědčí to, že pouze u 42 pozorování došlo ke konfliktu mezi ID vědce spárovaným v různých krocích. Tyto případy jsme ručně prověřili a u 10 pozorování opravili (u zbývajících konfliktů byl správný dřívější krok, který má přednost). Tabulka 5: Počet pozorování propojených v jednotlivých krocích      Krok Párovací proměnné 1 Jméno a panel (párování s řešiteli Standardních projektů) 2 Jméno a panel (párování s členy týmů Standardních projektů) 3 Jméno a OK (párování s řešiteli Standardních projektů) 4 Jméno a obor RIV 5 Jméno a obor FORD 6 Unikátní jméno 7 Ruční vyhledávání (Ručně opraveno kvůli konfliktu mezi různými kroky) ID vědce nepřiřazeno CELKEM Poznámka: Pozorování jsou definována kombinací jména, panelu a roku. Počet dodatečně propojených pozorování 3 145 884 442 299 106 129 125 (14) 44 5 174          38 


   38   39   40   41   42