Page 9 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 9

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  konstruktivní vyžadovat, aby členové hodnotících panelů byli špičkoví vědci v mezi- národním měřítku, pokud (v krajním případě) v Česku takoví vědci téměř žádní nepůsobí. Plodnější nám přijde ptát se, zda členové panelu dosahují takových kvalit, aby byli schopni kompetentně zhodnotit předložené návrhy projektů. V našich srovnáních sledujeme řešitele tzv. Standardních projektů. Jedná se o nejstarší a největší skupinu grantových projektů GA ČR jak počtem projektů, tak objemem rozdělovaných prostředků. Řešitelé jsou zodpovědní za podpořené projekty a jejich výsledky, a proto představují přirozenější porovnávací skupinu pro panelisty než ostatní členové výzkumných týmů. O složení výzkumných týmů navíc nejsou k dispozici veřejně přístupné informace. Jaké publikační výsledky by měl panelista ve srovnání s řešitelem mít, aby mohl kompetentně posoudit kvalitu projektu? Zdá se rozumné očekávat, že panelista nemusí nutně mít vyšší, či dokonce ani velmi podobnou publikační výkonnost jako řešitel. Také nejspíš platí, že pokud vícero kandidátů do panelu má adekvátní publikační výkonnost, při výběru mezi nimi by jiné faktory (např. editorské zkušenosti nebo motivace) měly hrát větší roli než co možná nejvyšší publikační výkonnost. Ovšem publikační výkonnost panelisty by neměla být řádově slabší než u hodnoceného řešitele. Řečeno fotbalovou metaforou, ligového lídra může hodnotit panelista z prostředku ligové tabulky, ale neměl by ho hodnotit někdo, kdo kope o dvě soutěže níž. Ve studii proto vycházíme z úvahy, že pochybnosti o schopnosti panelisty zhodnotit úroveň projektu navrhovaného řešitelem můžeme mít, pokud je dlouhodobá (posledních 10 let)6 publikační výkonnost panelisty výrazně nižší než u řešitele. Výrazně nižší publikační výkonnost panelisty ve srovnání s řešitelem definujeme třemi alternativními způsoby: A. Panelistazaposledních10letnejúspěšnějipublikovalvevýrazněméněvýznamném časopise než řešitel (například v časopise ve 2. kvartilu, zatímco řešitel v časopise v top decilu podle AIS). B. Panelista oproti řešiteli publikoval ve vlivnější polovině časopisů (1. a 2. kvartil podle AIS) méně než čtvrtinu článků (například 1 článek, ve srovnání s 5 či více články řešitele). C. Panelistovy publikace oproti řešitelovým nasbíraly méně než čtvrtinu citací (například 200 citací ve srovnání s více než 800 citacemi řešitele). 6 Desetiletá publikační výkonnost lépe zachycuje vědeckou excelenci výzkumníka než například jeho publikační výkonnost jen v posledních 2 letech, která je výrazněji ovlivněná prvkem náhody a načasováním jednotlivých publikací. Dlouhodobé měřítko znevýhodňuje mladé výzkumníky. Ti ovšem, ač se mezi řešiteli a panelisty vyskytují, tvoří u nich jen malý podíl.  7 


   7   8   9   10   11