Page 18 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 18

dary od firem ucházejících se o zakázky, vytváří rizika pro rovnou a férovou soutěž o veřejné zakázky.
Výsledky studie je nutno interpretovat s ohledem na to, že jsou relevantní hlavně pro města a obce, kde se kandidáti politických stran a hnutí umístili v blízkosti 5% hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev. Vyhodnocujeme tím pádem především dopad vstupu malých stran a hnutí do zastupitelstev, který nelze generalizovat na všechny politické subjekty. Z výsledků studie také vyplývá, že dopad zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu může být podmíněn dalšími faktory, jako například intenzitou volební soutěže mezi politickými subjekty.
Závěrem uvádíme, že na základě studie nelze formulovat obecná doporučení ohledně optimální výše procentuální hranice pro vstup politických subjektů do zastupitelstev měst a obcí. Naše studie porovnává výsledky veřejných zakázek měst a obcí, když dozastupitelstva těsně vstoupí nebo nevstoupí další politický subjekt. Nelze předpovídat, jak by se politická uskupení a jejich kandidáti chovali, když by se 5% volební hranice snížila nebo byla úplně zrušena. Neúměrná fragmentace politické moci a nejasnosti ohledně odpovědnosti zastupitelů za výkon svých mandátu můžou negovat pozitivní dopad vyšší konkurence politických subjektů. Příští výzkum by se proto měl zaměřit na otázku, jaké jsou dopady zvýšení počtu politických uskupení v zastupitelstvech obcí na další aspekty věci veřejných, které determinují spokojenost, bohatství a celkový blahobyt občanů.
16   16   17   18   19   20