Page 16 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 16

Intenzita soutěže politických stran a hnutí, počet politických subjektů v zastupitelstvu obce a zadávání veřejných zakázek
Dopad zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech měst a obcí na zadávání veřejných zakázek může být podmíněn mnoha faktory. Lze například předpokládat, že nižší ceny zakázek a nižší pravděpodobnost jejich zadávání politickým dárcům budeme sledovat při vyšším počtu stran a hnutí vzastupitelstvu, zejména pokud politická uskupení budou vzájemně intenzivně soupeřit o hlasy voličů.
Abychom mohli hodnotit relevanci politické soutěže pro vztah mezi zvýšeným počtem politických subjektů v zastupitelstvu a zadáváním veřejných zakázek, kategorizujeme města a obce do dvou skupin podle volebního náskoku nejsilnějšího subjektu v zastupitelstvu oproti druhému nejsilnějšímu subjektu. Předpokládáme, že politická soutěž je v průměru vyšší v obcích, ve kterých je volební náskok nejsilnějšího subjektu nižší ve srovnání s obcemi, kde nejsilnější subjekt vyhrál s vysokým náskokem. Proto do první kategorie obcí řadíme zastupitelstva, kde volební náskok nejsilnějšího subjektu byl vyšší než medián v souboru měst a obcí, a kde tím pádem očekáváme nízkou politickou soutěž. Do druhé kategorie zahrneme města a obce, kde byl volební náskok nejsilnějšího subjektu nízký a volební soutěž tam možno očekávat v průměru vyšší.
Tabulka 2 ukazuje dopady zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech měst a obcí na veřejné zakázky získané metodou regresní diskontinuity vzávislosti naintenzitě volební soutěže politických stran a hnutí. Tabulka ukazuje, že pravděpodobnost zadání alespoň jedné stavební zakázky politickému dárci klesne přivyšším počtu zastoupených politických stran hlavně v zastupitelstvech, kde předpokládáme vysokou politickou soutěž. Podobně se zde zvýší soutěž dodavatelů a následně sníží ceny zakázek. Při vysoké soutěži politických subjektů se významně nesnižuje podíl transparentních otevřených řízení a rovněž se nemění podíl netransparentních jednacích řízení bez uveřejnění. Snižuje se ale podíl netransparentních užších řízení. Tato zjištění neplatí při nízké soutěži politických subjektů, kde zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu naopak vede ke snížení podílu transparentních otevřených řízení a zvýšení podílu netransparentních užších řízení a jednacích řízení bez uveřejnění.
Úhrnem lze konstatovat, že politická soutěž je významným faktorem pro projevení se efektu zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvech na veřejné zakázky.
14

   14   15   16   17   18