Page 17 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 17

Diskuse
V této studii jsme ukázali vztah mezi počtem politických subjektů v zastupitelstvech měst a obcí a vybranými charakteristikami veřejných zakázek. Identifikovali jsme dopad vstupu dodatečného subjektu do zastupitelstva na soutěž firem o zakázky, ceny zakázek a zadávání zakázek firmám, které sponzorují politické strany.
Celkový dopad zvýšení počtu politických stran a hnutí v zastupitelstvu na optimálnost zadávání zakázek nelze určit kvůli nedostupnosti dat. Pro naplnění takového cíle bychom potřebovali mít k dispozici například informace o kvalitě plnění zakázek nebo o smluvních dodatcích, které mohou negovat sledovaný pozitivní vliv zvýšení počtu stran a hnutí v zastupitelstvu na ceny zakázek.
Další limitací studie jsou pravidla zveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek. Je pravděpodobné, že dárci politických stran získávají další zakázky, které jsou zadány mimo režimu zákona o veřejných zakázkách (například veřejné zakázky malého rozsahu), a které se proto ve Věstníku nezobrazují.
Odhad míry propojení firemních dárců a veřejných zakázek je ovlivněn i faktem, že pro propojení databází veřejných zakázek a politických dárců jsme použili IČ dodavatelů zakázek. Je pravděpodobné, že dodavatelé zakázek a dárci politických uskupení jsou propojení i přes další nepřímé vazby. Obecně lze proto očekávat více propojení firem a zakázek než identifikuje naše studie.
Rovněž je nutno počítat s potenciální nekompletností seznamu dárců politických uskupení. Pokud politické strany a hnutí ve výročních zprávách neuvádějí kompletní seznamy dárců, pak v datech nevidíme všechny propojení mezi dárci a zakázkami.
Zhlediska interpretace výsledků nedokáže naše analýza oddělit, jestli nižší pravděpodobnost výběru politických dárců jako dodavatelů zakázek v obcích s vyšším počtem politických subjektů je důsledkem potlačeného korupčního jednání ve vazbě na intenzivnější vzájemnou kontrolu politiků nebo výsledkem intenzivnější soutěže o zakázky mezi dodavateli. Někteří dárci politických stran a hnutí mohou být beze sporu efektivní dodavatelé zakázek, kteří nabízejí osvědčenou kvalitu plnění. Na druhé straně, konflikt zájmů politických zastupitelů, jejichž strany a hnutí přijaly
15   15   16   17   18   19