Page 2 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 2

 O AUTOROVI / ABOUT THE AUTHOR
 Ján Palguta
Výzkumný pracovník think tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i. Absolvoval magisterské studium na Univerzitě Karlově a na CERGE-EI, kde také dokončil doktorské studium. Působil též jako výzkumník na Stockholm School of Economics ve Švédsku. Ve svém výzkumu se věnuje aplikované mikroekonometrii, politické ekonomii a ekonomii veřejného sektoru.
A researcher of IDEA think tank at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences. He received his masters degree at Charles University and at CERGE-EI, where he completed his doctoral studies as well. He also worked as a researcher at the Stockholm School of Economics in Sweden. In his research he focuses on applied microeconometrics, political economy and economics of public sector.
Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education, CERGE.
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky
Studie 14 / 2016
© Ján Palguta
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2016
ISBN 978-80-7344-386-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
   1   2   3   4   5